AJUDES MENJADOR I TRANSPORT

21/06/2022

▶️Dll. 27 de JUNY de 9:00 h a 11:00 h__________3r PRIM i 4t PRIM
▶️Dll. 27 de JUNY de 11:30 h a 13:00 h_________5é PRIM

▶️Dm. 28 de JUNY de 9:15 h a 11:00 h__________3INF
▶️Dm. 28 de JUNY de 11:30 h a 13:00 h_________2INF

▶️Dx. 29 de JUNY de 9:15 h a 11:00 h___________4INF i 5 INF
▶️Dx. 29 de JUNY de 11:30 h a 13:00 h__________1rPRIM i 2n PRIM

⏭️Dj 30 sol·licituds de nou alumnat matriculat 9-13 h

Cinc punts a tenir en compte⚠️:

1️⃣Famílies amb fills/es en diferents cursos (també si matricula un nou fill/a en 2 o 3 anys) pot entregar les sol·licituds en la mateixa citació📆.

2️⃣Enguany com a novetat qui fa una nova sol·licitud té dos impressos separats2️⃣📝, un per a menjador🍴 i l’altre per a transport🚌

3️⃣Les sol·licituds d’ajudes tant de transport com de menjador s’han de signar🖊️OBLIGATÒRIAMENT pels dos tutors/es/pares/mares, excepte per situació de monoparentalitat (en aquest cas s’ha de justificar amb carnet de monoparental el dia que entreguen la sol·licitud)

4️⃣En cas de no tenir carnet de monoparentalitat, cal adjuntar a la sol·licitud d’ajudes de menjador el CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT de menys de tres mesos d’antiguitat i documentació judicial o administrativa que justifique la situació.

5️⃣Si s’ha de modificar el número de telèfon o l’adreça del domicili familiar en l’esborrany de la sol·licitud de menjador, no cal fer una nova sol·licitud, podràs entregar l’esborrany marcant en bolígraf tal canvi.

6️⃣Si hi ha alguna modificació en els membres de la unitat familiar, o marca alguna circumstància social nova, cal que adjunte a la sol·licitud la documentació que la justifique.

 

16/06/2022

🙂Estimades famílies,

Amb la present notificació📧 volem informar del procediment a seguir per a emplenar els impressos necessaris per a sol·licitar les ajudes de menjador i transport per al curs 2022-2023:

– SOL·LICITUD D’AJUDES DE MENJADOR🍽️: https://drive.google.com/file/d/103Sv_K0XxqIbDScB-XLpy_djRFNsn3_s/view?usp=sharing
– SOL·LICITUD D’AJUDES DE TRANSPORT🚌: https://drive.google.com/file/d/1A_AOXUvGY2s-Q6Zf5qYjaaYspabR62on/view?usp=sharing

⚠️Volem insistir en tres punts:
1️⃣ CITAREM A CADA FAMÍLIA PER A VINDRE AL CENTRE A ENTREGAR LES SOL·LICITUDS (ES POT ENTREGAR MÉS D’UNA SOL·LICITUD EN CAS DE GERMANS). NO S’ACCEPTARÀ CAP SOL·LICITUD ABANS DE LA CITACIÓ.
2️⃣ CAL DESCARREGAR ELS ESBORRANYS DES D’UN ORDINADOR, IMPRIMIR-LOS I EMPLENAR-LOS.
3️⃣ EN AQUESTA CONVOCATÒRIA, COM A NOVETAT, ELS QUI SOL·LICITEN AJUDES PER PRIMERA VEGADA HAN D’EMPLENAR DOS SOL·LICITUDS, UN PER A TRANSPORT COL·LECTIU I ALTRE PER A MENJADOR, PER SEPARAT.
……………………………………..
CAST.
🙂Apreciadas familias,

Con la presente notificación📧 queremos informar del procedimiento a seguir para rellenar los impresos necesarios para solicitar las ayudas de comedor y transporte para el curso 2022-2023:

– SOLICITUD De AYUDAS DE COMEDOR🍽️: https://drive.google.com/file/d/103sv_k0xxqibdscb-xlpy_djrfnsn3_s/view?usp=sharing
– SOLICITUD De AYUDAS DE TRANSPORTE🚌: https://drive.google.com/file/d/1a_aoxuvgy2s-q6zf5qyjaayspabr62on/view?usp=sharing

⚠️Queremos insistir en tres puntos:
1️⃣ CITAREMOS A CADA FAMILIA PARA VENIR AL CENTRO A ENTREGAR LAS SOLICITUDES (SE PUEDE ENTREGAR MÁS De UNA SOLICITUD EN CASO DE HERMANOS). NO Se ACEPTARÁ NINGUNA SOLICITUD ANTES DE LA CITACIÓN.
2️⃣ HAY QUE DESCARGAR LOS BORRADORES DESDE UN ORDENADOR, IMPRIMIRLOS Y RELLENARLOS.
3️⃣ EN ESTA CONVOCATORIA, COMO NOVEDAD, QUIENES SOLICITAN AYUDAS POR PRIMERA VEZ TIENEN QUE RELLENAR DOS SOLICITUDES, UNO PARA TRANSPORTE COLECTIVO Y OTRO PARA COMEDOR, POR SEPARADO.

09/06/2022

Estimades famílies,

📆En breu ens posarem en contacte amb vosaltres amb instruccions i dates per a formalitzar la sol·licitud 📝d’ajudes de menjador🍴 i transport🚌 escolar. Cal tenir en compte que aquelles persones que van sol·licitar les ajudes per al curs escolar 2021-2022, poden presentar la sol·licitud mitjançant l’esborrany que trobareu en aquesta aplicació webfamília (IMPORTANT⚠️ NOMÉS ES POT DESCARREGAR I IMPRIMIR DES D’UN ORDENADOR🖥️ ACCEDINT A: https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C O FICANT⌨️ “WEBFAMILIA” EN GOOGLE. DESPRÉS D’IMPRIMIR-LA🖨️, REVISAR-LA 🧐I SIGNAR-LA✍️, JA LI NOTIFICAREM DATA PER A PRESENTAR-LA EN EL CENTRE EDUCATIU)

Si no presentareu el curs passat la sol·licitud, s’ha de fer des d’uns nous impressos que ja concretarem en les instruccions.

Salutacions👋🏻

Secretaria

_______

Apreciadas familias,

📆En breve nos pondremos en contacto con vosotros con instrucciones y fechas para formalizar la solicitud📝de ayudas de comedor🍴 y transporte🚌 escolar. Hay que tener en cuenta que aquellas personas que solicitaron las ayudas para el curso escolar 2021-2022, pueden presentar la solicitud mediante el borrador que encontraréis en esta aplicación webfamília (IMPORTANTE⚠️ SOLO SE PUEDE DESCARGAR E IMPRIMIR DESDE UN ORDENADOR🖥️ ACCEDIENDO A: https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=c
O ESCRIBIENDO⌨️ “WEBFAMILIA” EN GOOGLE. DESPUÉS DE IMPRIMIRLA🖨️, REVISARLA🧐 Y FIRMARLA✍🏻 YA LES ENVIAREMOS CITACIÓN PARA PRESENTARLA EN EL CENTRO EDUCATIVO)

Si no presentasteis el curso pasado la solicitud, se tiene que hacer desde unos nuevos impresos que ya concretaremos en las instrucciones.

Un saludo👋🏻

Secretaría

NOTA: Per al curs 2022-2023, el model de sol·licitud d'ajuda és diferent per al menjador i per al transport escolar.

Traduir»