Menjador

Per fer ús del menjador escolar és imprescindible presentar el full de sol·licitud de plaça de menjador, el número de compte bancari, i estar al corrent en els rebuts del menjador.
L'horari de menjador serà:SETEMBRE 2022: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 13h A 15 h.D'OCTUBRE DE 2022 A MAIG DE 2023: - DE DILLUNS A DIJOUS DE 12:45 h A 15:30 h - DIVENDRES DE 13 h A 15:30 h.

Traduir»