Membres

EQUIP DIRECTIU:

DIRECTOR: N’Angel L. Yuste Navarro

CAP D’ESTUDIS: Na Maria José Vendrell Nogués

SECRETARI: En Joan M Peris Cintero

REPRESENTANTS DELS MESTRES:

En Francisco Amate Rodríguez

Na Maria Desamparados Bea Nicolau

Na M.ª Pilar Enguídanos García

N’Amparo Fernández Mocholí

Na Marta López Sahuquillo

Na Isabel F. Nácher Palones

REPRESENTANTS DELS PARES:

Na Elena Iserte Asensi

Na Raquel Cosín Ponce

Na Marina Ferrando Escrig

Na Aynoha Contreras Codosero

Na Maria Bori Cuesta

Na Lluna Arias Cortina

Na Laura Machelli Fantini

Na Mª Dolores Rioja Torres

En Ignacio Montoro Roig

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT:

REPRESENTANT PAS:

En Vicente Rodilla Sánchez

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT:

En Vicent Lis Furió

Traduir»