PREGUNTES FREQÜENTS INICI DE CURS 2022-2023

PREGUNTES FREQÜENTS INICI CURS

Quin dia comencen el col·legi els xiquets/es?

El dimecres 12 de setembre a les 9:00h, menys l’alumnat de 2 i 3 anys, els quals s’incorporen progressivament (les tutores ja s’han posat en contacte amb les famílies per a notificar dia i hora, i en tot cas poden ficar-se en contacte amb elles mitjançant Webfamilia)

– A quin hora accedeixen al centre?

Tota la informació en la web del centre.

– han eixit les beques del menjador?

Les famílies seran informades mitjançant la publicació dels llistats en el tauler de direcció, sobre la puntuació i quantia de l’ajuda, així com si han sigut exclosos de les ajudes.

– Què he de fer per a que el meu fill/a es quede en el menjador?

Siga amb beca o no, han de posar-se en contacte amb l’administració del menjador, cridant al telèfon 96 271 80 25 de 9:00 a 13 h de dilluns a divendres, o enviant un correu a 46004863@edu.gva.es. +info

– Per on han d’eixir els alumnes que es queden en el menjador en setembre?

A les 15 h per la mateixa porta per la qual han entrat. Els alumnes transportats eixiran amb autobús a les 15 h en setembre.

– A quin hora han d’eixir del menjador l’alumnat els divendres a partir de l’1 d’octubre fins al 31 de maig?

A les 15:30 h.

– Puc anar al col·legi abans per a deixar tot el material del meu fill/a a la tutora?

Les tutores es ficaran en contacte amb les famílies, en tot cas, es pot dur a poc a poc el material mitjançant l’alumne/a al llarg dels primers dies, sobre tot si són xicotets.

– Tinc problemes d’accés a webfamília

han de posar-se en contacte amb secretaria del centre, cridant al telèfon 96 271 80 25 dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h., o bé enviant un correu amb l’assumpte WEBFAMILIA al 46004863@edu.gva.es

______

PREGUNTAS FRECUENTES INICIO DE CURSO

¿Qué día empiezan el colegio los niños/se?

El miércoles 12 de septiembre a las 9:00h, menos el alumnado de 2 y 3 años, los cuales se incorporan progresivamente (las tutoras ya se han puesto en contacto con las familias para notificar día y hora, y en todo caso pueden ponerse en contacto con ellas mediante Webfamilia)

¿A qué hora acceden al centro?

Toda la información en la web del centro.

¿han salido las becas del comedor?

Las familias serán informadas mediante la publicación de los listados en el tablón de anuncios de dirección, sobre la puntuación y cuantía de la ayuda, así como si han sido excluidos de las ayudas.

¿Qué tengo que hacer para que mi hijo/a se quede en el comedor?

Sea con beca o no, tienen que ponerse en contacto con la administración del comedor, llamando al teléfono 96 271 80 25 de 9:00 a 13 h de lunes a viernes, o enviando un correo a 46004863@edu.gva.es  +info

¿Por donde tienen que salir los alumnos/as que se quedan en el comedor en septiembre?

A las 15 h por la misma puerta por la cual han entrado. Los alumnos transportados saldrán en autobús a las 15 h en septiembre.

¿A qué hora salen del comedor los alumnos a partir del 1 de octubre hasta el 31 de mayo?

A las 15:30 h.

¿Puedo ir al colegio antes para dejar todo el material de mi hijo/a a la tutora?

Las tutoras se pondrán en contacto previamente con las familias, en todo caso, se puede llevar paulatinamente el material mediante el alumno/a a lo largo de los primeros días, sobre todo si son pequeños.

– Tengo problemas de acceso a webfamília

Tienen que ponerse en contacto con secretaría del centro, llamando al teléfono 96 271 80 25, lunes, miércoles y viernes de 9 a 13h., o bien enviando un correo con el asunto ACCESO A WEBFAMILIA al 46004863@edu.gva.es .

 

Traduir»