PREGUNTES FREQÜENTS INICI DE CURS 2021-2022

PREGUNTES FREQÜENTS INICI CURS

Quin dia comencen el col·legi els xiquets/es?

El dimecres 8 de setembre a les 9:00h, menys l’alumnat de 2 i 3 anys, els quals s’incorporen progressivament (les tutores ja s’han posat en contacte amb les famílies per a notificar dia i hora, i en tot cas poden ficar-se en contacte amb elles mitjançant Webfamilia)

– A quin hora accedeixen al centre?

Tota la informació en la web del centre. És important tenir en compte que NOMÉS SI ELS FILLS/ES COINCIDEIXEN EN EL MATEIX HORARI D’ENTRADA I EN DIFERENTS PORTES, PODEN ACCEDIR PER LA MATEIXA PORTA DEL FILL/A MENOR. SI NO COINCIDEIX L’HORA D’ENTRADA, HAN D’ACCEDIR PER LA PORTA QUE ELS TOCA I A L’HORA INDICADA. LES EIXIDES SERAN PER LA MATEIXA PORTA PER LA QUE S’HA FET L’ENTRADA.

– han eixit les beques del menjador?

Les famílies seran informades personalment (tfn, webfamilia i carta) sobre la puntuació i quantia de l’ajuda des de secretaria del centre, així com si han sigut exclosos de les ajudes, en quant siguen publicades.

– Què he de fer per a que el meu fill/a es quede en el menjador?

Siga amb beca o no, han de posar-se en contacte amb l’administració del menjador, cridant al telèfon 96 271 80 25 de 9:00 a 13 h de dilluns a divendres, o enviant un correu a menjador.sm@gmail.com. +info

– Per on han d’eixir els alumnes que es queden en el menjador en setembre?

A les 15 h per la mateixa porta per la qual han entrat. Els alumnes transportats eixiran amb autobús a les 15 h en setembre.

– Puc anar al col·legi abans per a deixar tot el material del meu fill/a a la tutora?

No és necessari, es pot dur a poc a poc el material mitjançant l’alumne/a al llarg dels primers dies, sobre tot si són xicotets.

– Tinc problemes d’accés a webfamília

han de posar-se en contacte amb secretaria del centre, cridant al telèfon 96 271 80 25, o bé enviar un correu amb l’assumpte WEBFAMILIA al 46004863@gva.es

______

PREGUNTAS FRECUENTES INICIO DE CURSO

¿Qué día empiezan el colegio los niños/se?

El miércoles 8 de septiembre a las 9:00h, menos el alumnado de 2 y 3 años, los cuales se incorporan progresivamente (las tutoras ya se han puesto en contacto con las familias para notificar día y hora, y en todo caso pueden meterse en contacto con ellas mediante Webfamilia)

¿A qué hora acceden en el centro?

Toda la información en la web del centro. Es importante tener en cuenta que SOLO SI LOS HIJOS/AS COINCIDEN EN EL MISMO HORARIO DE ENTRADA Y EN DIFERENTES PUERTAS, PUEDEN ACCEDER POR LA MISMA PUERTA DEL HIJO MENOR. SI NO COINCIDE LA HORA DE ENTRADA, CADA HIJO/A TIENE QUE ACCEDER POR LA PUERTA QUE LE TOCA Y EN LA HORA INDICADA. LAS SALIDAS SERÁN POR LA MISMA PUERTA QUE SE HA HECHO LA ENTRADA.

¿han salido las becas del comedor?

Las familias serán informadas personalmente en cuánto sean publicadas (tfn, webfamilia y carta) sobre la puntuación y cuantía de la ayuda desde secretaría del centro, así como si han sido excluidos de las ayudas.

¿Qué tengo que hacer para que mi hijo/a se quede en el comedor?

Sea con beca o no, tienen que ponerse en contacto con la administración del comedor, llamando al teléfono 96 271 80 25 de 9:00 a 13 h de lunes a viernes, o enviando un correo a menjador.sm@gmail.com. +info

¿Por donde tienen que salir los alumnos/as que se quedan en el comedor en septiembre?

A las 15 h por la misma puerta por la cual han entrado. Los alumnos transportados saldrán en autobús a las 15 h en septiembre.

¿Puedo ir al colegio antes para dejar todo el material de mi hijo/a a la tutora?

No es necesario, se puede llevar paulatinamente el material mediante el alumno/a a lo largo de los primeros días, sobre todo si son pequeños.

– Tengo problemas de acceso a webfamília

Tienen que ponerse en contacto con secretaría del centro, llamando al teléfono 96 271 80 25, o bien enviar un correo con el asunto ACCESO A WEBFAMILIA al 46004863@gva.es .

Traduir»