NOTIFICACIONS EQUIP DIRECTIU

13/12/2021

DIRECCIÓ DEL CENTRE. AVÍS IMPORTANT: VACUNACIÓ COVID PER A L’ALUMNAT DE 5 A 11 ANYS:
– Les famílies han de llegir atentament la següent informació:
https://drive.google.com/file/d/15tTaXNJ53fKwm6Q0rZW3cZbOPgINeRtt/view?usp=sharing
– També es faran arribar aquests documents a les famílies en paper avui dilluns 13 de desembre.
– L’autorització o no autorització haurà de tornar-se signada entre avui i demà dimarts 14 de desembre de manera urgent.
– Cal recordar que en aquesta primera fase (entre el 15 i 22 de desembre) es vacunaran a l’alumnat de 4t, 5é i 6é de primària en el mateix centre educatiu.
– No es podrà vacunar ningú que no dispose de l’autorització signada.
– Les famílies amb fills/es en 1r, 2n i 3r de primària també poden enviar l’autorització tot i que no estiga prevista la seua vacunació en aquesta primera fase. Les famílies seran informades puntualment en quant ens siga noticades les dates de vacunació.

DIRECCIÓN DEL CENTRO. AVISO IMPORTANTE: VACUNACIÓN COVID PARA ALUMNADO DE 5 A 11 AÑOS:
– Las familias deben leer atentamente la siguiente información:
https://drive.google.com/file/d/15ttaxnj53fkwm6q0rzw3czbopginertt/view?usp=sharing
– También se harán llegar estos documentos a las familias en papel hoy lunes 13 de diciembre.
– La autorización o no autorización deberá devolverse firmada entre hoy y mañana martes 14 de diciembre de carácter urgente (vía alumno)
– Hay que recordar que en esta primera fase (entre el 15 y 22 de diciembre) se vacunarán al alumnado de 4.º, 5.º y 6.º de primaria en el mismo centro educativo.

– No podrá vacunarse a nadie que no disponga de la autorización firmada.
– Las familias con hijos/as en 1.º, 2.º y 3.º de primaria también pueden enviar la autorización a pesar de que no esté prevista su vacunación en esta primera fase. Las familias serán informadas puntualmente en cuánto nos sea notificadas las fechas de vacunación.

INFORMACIÓ SOBRE WEBFAMÍLIA
Traduir»