NOTIFICACIONS EQUIP DIRECTIU

07/09/2023

 

06/09/2023

QUÈ MESTRE/A TÉ EL MEU FILL/A?

06/09/2023

Benvolgudes famílies,

Els informem que els Xecs-Llibres de primer i segon de primària ja estan disponibles en el col·legi, per la qual cosa, podran passar a recollir-los dijous 7 i divendres 8 de setembre de 9 a 11 h. a les respectives aules. Només podran signar la recollida dels Xecs Llibres els pares o mares o tutors/es dels alumnes i amb identificació de DNI, NIE o passaport.

UBICACIÓ DE LES AULES DE PRIMER I SEGON

Salutacions

Equip Directiu
CEIP SANT MIQUEL

——————————————————————-
Les informamos que los Cheques-Libros de primero y segundo de primaria ya están disponibles en el colegio, por lo cual, podrán pasar a recogerlos jueves 7 y viernes 8 de septiembre de 9 a 11 h. en las respectivas aulas. Solo podrán firmar la recogida de los Cheques-Libros los padres o madres o tutores/se de los alumnos y con identificación de DNI, NIE o pasaporte.

UBICACIÓN DE LAS AULAS DE PRIMERO Y SEGUNDO

Saludos

Equipo Directivo
CEIP SANT MIQUEL

04/09/2023

Benvolgudes famílies,

Els comuniquem que atenent als criteris d’avaluació pedagògica del pla de transició del CEIP Sant Miquel s’ha procedit a configurar els grups classe de primer de primària per al curs 2023-2024. Els comunicarem la publicació del llistat de l’alumnat per grup-classe al llarg d’aquesta setmana.

Per una altra part, els informem que els Xecs-Llibres de primer i segon de primària encara no s’han generat des de la Conselleria d’Educació, per la qual cosa, en quant estiguen preparats, procedirem a comunicar-vos la seua arreplegada amb la major brevetat possible.

Salutacions

Equip Directiu
CEIP SANT MIQUEL

——————————————————————-
Queridas familias,

Les comunicamos que atendiendo a los criterios de evaluación pedagógica del plan de transición del CEIP Sant Miquel se ha procedido a configurar los grupos-clase de primero de primaria para el curso 2023-2024. Les comunicaremos la publicación del listado del alumnado por grupo-clase a lo largo de esta semana.

Por otra parte, les informamos que los Cheques-Libros de primero y segundo de primaria todavía no se han generado desde la Conselleria d’Educació, por lo cual, en cuánto estén preparados, procederemos a comunicarles su recogida con la mayor brevedad posible.

Saludos

Equipo Directivo
CEIP SANT MIQUEL

(Salutacions Equip directiu) 19/07/2022.Estimades famílies,
Obriu el següent enllaç per a accedir a la informació sobre xarxa llibres 2022-23 que hem dirigit a les famílies:https://drive.google.com/file/d/10N2CJWi69G1QRob8LWk_qB0IXXAybGMl/view?usp=sharing

(cast)
Abrir el siguiente enlace para acceder a la información sobre la Xarxa Llibres 2022-2023, que hemos dirigido a las familias:https://drive.google.com/file/d/10N2CJWi69G1QRob8LWk_qB0IXXAybGMl/view?usp=sharing

04/04/2022. PUBLICAT CENS DEFINITIU DE PARES/MARES/TUTORS/ES. Publicado censo definitivo de padres/madres/tutores/as

31/03/2022. PUBLICAT CENS PROVISIONAL DE PARES/MARES/TUTORS/ES. Publicado censo provisional de padres/madres/tutores/as

(DIRECCIÓ)30/03/2022: es constitueix la Comissió de Coordinació en la reunió extraordinària del Consell Escolar.

Se constituye la Comisión de Coordinación en la reunión extraordinaria del Consejo Escolar.

(DIRECCIÓ)25/03/2022: Els informe que, a proposta del Consell Escolar del Col.legi, i autoritzada per la Conselleria d´Educació, el dia 11 d´abril es podrà votar el canvi d´una jornada escolar com la que tenim actualment (matí i vesprada lectiu) a una altra continuada (lectiu sols pel matí, extraescolars fins a l’eixida del transport escolar a les 17 h.)Per això, a partir de dilluns proper (28) van a rebre informació continuada sobre tot aquest procés. Important que seguisquen el web de la nostra escola.
Les informo que, a propuesta del Consejo Escolar del Colegio, i autorizada por la Conselleria d´Educació, el dia 11 de abril se podrá votar el cambio de una jornada escolar como la actual (mañana y tarde lectivo) a otra continua (lectivo sólo por la mañana y extraescolares hasta la salida del transporte escolar a las 17 h). Por eso, a partir del lunes próximo (28) van a recibir información continuada sobre todo este proceso. Importante que sigan la web de la escuela.

DÍPTIC PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR CURS 2022/2023

(DIRECCIÓ)11/03/2022: Els informe que el Consell Escolar del Centre va aprovar ahir dijous 10 de març la proposta de modificació de la Jornada Escolar actual (partida; acabant a les 17:00h), per passar a una altra de nova (continuada; acabant a les 14:00h la jornada lectiva, la jornada escolar continuarà fins a les 17h).Per això, el proper dilluns dia 14 de març, a les 18:00h., els convoquem a una reunió informativa en el col.legi, per explicar-los la proposta. Hui mateix rebran en la motxilla del seu fill/a un díptic informatiu amb un espai per poder plantejar-nos preguntes i dubtes. Aquest espai per escriure seria convenient que el retallaren i li’l feren arribar a la seua tutora.
Les informo que el Consejo Escolar del Centro aprobó ayer jueves 10 de marzo la propuesta de modificación de la Jornada Escolar actual (partida, acabando a las 17:00h), para pasar a otra nueva (continua, acabando las clases a las 14:00h la jornada lectiva, la jornada escolar continuará hasta las 17h). Por eso, el próximo día 14 de marzo, a las 18:00h., les convocamos a una reunión informativa en el Colegio para explicarles la propuesta. Hoy mismo recibirán en la mochila de su hijo/a un díptico informativo con un espacio para plantear preguntas y dudas. Este espacio para escribir sería conveniente que lo recortaran y se lo hicieran llegar a la tutora.

(DIRECCIÓ)Els informe que durant el dia de hui (28 de febrer) s´ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, l´Orde que permet modificar la Jornada Escolar dels col.legis. D´aquest punt anirem informant puntualment tota la comunitat educativa de la nostra escola/Les informo que durante el día de hoy (28 de febrero) se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat la Orden que permite modificar la Jornada Escolar de los colegios. De dicho punto iremos informando puntualmente. +INFO

Organització docent per grup-classe.(02/09/2021)

Informació a famílies, inici de curs 2021-22 (actualitzat a 02/09/2021)

Resum PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT CURS 2021-2022.

INFORMACIÓ SOBRE WEBFAMÍLIA
Traduir»