Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar

13/04/2022: ANNEX X ACTA DEFINITIVA CONSULTA A FAMÍLIES

11/04/2022: ANNEX IX ACTA D’ESCRUTINI CONSULTA FAMÍLIES P.E.O.J.E.: 52% VOTS POSITIUS, 10% VOTS NEGATIUS, 38% NO HA EXERCIT DRET A VOT. Es necessita almenys el vot favorable del 55% de vots possibles.

06/04/2022. S’ha realitzat el sorteig públic per a designar els tres pares, mares, tutors o tutores d’alumnes que han de formar part de la mesa de votació, així com els seus suplents i supervisors/es.

04/04/2022. PUBLICAT CENS DEFINITIU DE PARES/MARES/TUTORS/ES. Publicado censo definitivo de padres/madres/tutores/as

31/03/2022. PUBLICAT CENS PROVISIONAL DE PARES/MARES/TUTORS/ES. Publicado censo provisional de padres/madres/tutores/as

(DIRECCIÓ)30/03/2022: es constitueix la Comissió de Coordinació en la reunió extraordinària del Consell Escolar.

Se constituye la Comisión de Coordinación en la reunión extraordinaria del Consejo Escolar.

(DIRECCIÓ)25/03/2022: Els informe que, a proposta del Consell Escolar del Col.legi, i autoritzada per la Conselleria d´Educació, el dia 11 d´abril es podrà votar el canvi d´una jornada escolar com la que tenim actualment (matí i vesprada lectiu) a una altra continuada (lectiu sols pel matí, extraescolars fins a l’eixida del transport escolar a les 17 h.). Per això, a partir de dilluns proper (28) van a rebre informació continuada sobre tot aquest procés. Important que seguisquen el web de la nostra escola.
Les informo que, a propuesta del Consejo Escolar del Colegio, i autorizada por la Conselleria d´Educació, el dia 11 de abril se podrá votar el cambio de una jornada escolar como la actual (mañana y tarde lectivo) a otra continua (lectivo sólo por la mañana y extraescolares hasta la salida del transporte escolar a las 17 h). Por eso, a partir del lunes próximo (28) van a recibir información continuada sobre todo este proceso. Importante que sigan la web de la escuela.

(DIRECCIÓ)11/03/2022: Els informe que el Consell Escolar del Centre va aprovar ahir dijous 10 de març la proposta de modificació de la Jornada Escolar actual (partida; acabant a les 17:00h), per passar a una altra de nova (continuada; acabant a les 14:00h la jornada lectiva, la jornada escolar continuarà fins a les 17h).Per això, el proper dilluns dia 14 de març, a les 18:00h., els convoquem a una reunió informativa en el col.legi, per explicar-los la proposta. Hui mateix rebran en la motxilla del seu fill/a un díptic informatiu amb un espai per poder plantejar-nos preguntes i dubtes. Aquest espai per escriure seria convenient que el retallaren i li’l feren arribar a la seua tutora.
Les informo que el Consejo Escolar del Centro aprobó ayer jueves 10 de marzo la propuesta de modificación de la Jornada Escolar actual (partida, acabando a las 17:00h), para pasar a otra nueva (continua, acabando las clases a las 14:00h la jornada lectiva, la jornada escolar continuará hasta las 17h). Por eso, el próximo día 14 de marzo, a las 18:00h., les convocamos a una reunión informativa en el Colegio para explicarles la propuesta. Hoy mismo recibirán en la mochila de su hijo/a un díptico informativo con un espacio para plantear preguntas y dudas. Este espacio para escribir sería conveniente que lo recortaran y se lo hicieran llegar a la tutora.

(DIRECCIÓ)Els informe que durant el dia de hui (28 de febrer) s´ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, l´Orde que permet modificar la Jornada Escolar dels col.legis. D´aquest punt anirem informant puntualment tota la comunitat educativa de la nostra escola/Les informo que durante el día de hoy (28 de febrero) se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat la Orden que permite modificar la Jornada Escolar de los colegios. De dicho punto iremos informando puntualmente. +INFO

DÍPTIC PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR CURS 2022/2023

Traduir»